Wat is vehicle to grid?

Wat is vehicle to grid?
Uw elektrische auto als stroomvoorziening of externe opslagplaats?

V2G staat voor vehicle to grid, maar in principe kan dit concept een breder scala aan opportuniteiten meegeven. Zo hebben we ook bijvoorbeeld vehicle to device (v2d) of vehicle to home (V2h). In dat laatste geval gaat het om apparaten die worden aangesloten op een 230V-stopcontact in de auto en bij v2v gaat het om een auto die een andere auto van stroom voorziet. Met v2h kan een auto een woonhuis dagenlang van stroom voorzien als de stroom is uitgevallen. Met v2g kan de auto stroom terugleveren aan het grid, waardoor het lokale stroomnet gebalanceerd kan worden. Zo kunnen aangesloten auto’s pieken opvangen en vooral laden als er een stroomoverschot is. Ook kunnen overschotten van windmolens en zonnepanelen in theorie worden opgeslagen.

De accu van uw elektrische auto kan dus veel meer betekenen dan enkel uw rijbereik, met vehicle to grid sluit u uw elektrische wagen aan op uw net, en kunt u de energie gebruiken voor bijvoorbeeld uw huishoudelijke toestellen. In principe werkt het exact hetzelfde als een thuisbatterij dat uw overtollige stroom opslaat voor later gebruik. Uw elektrische wagen kan dus ook net dezelfde functie hebben als deze thuisbatterij, en biedt bovendien nog een grotere capaciteit. Elektrische auto’s kunnen op wijkniveau gebruikt worden om overtollige stroom op te slaan tijdens overschotten aan zonne- en windenergie, en deze terug te leveren wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Op die manier kunnen elektrische auto’s een nog grotere impact hebben op de energietransitie. Het kan allemaal op papier, maar de praktijk is weerbarstig.

 

Voorlopig is V2G nog niet mogelijk voor uw BMW, maar er werden al verschillende testfases gedaan met de BMW i3, de toekomst ziet er dus glashelder uit voor elektrische wagens en het algemene stroomverbruik van uw huishouden. Het concept bevindt zich nu in een beginfase, maar zal zich evolueren tot een handige mogelijkheid in de toekomst.

 

Bidirectioneel

Al deze varianten van V2X komen neer op bidirectioneel laden. Uw wagen kan dan niet enkel stroom opslaan, maar ook stroom aanvoeren op het net. Volgens de experten zal deze functionaliteit een grote rol spelen in de energietransitie, waarbij het aanbod van elektriciteit meer zal fluctueren in vergelijking met fossiele brandstoffen. Er is zelf de mogelijkheid in de toekomst dat de prijzen in real-time zullen veranderen doordat het vraag en aanbod van de elektriciteit continu veranderd.

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • › Offerte / Testrit aanvragen.