Category Archives

Fiscaliteit

Bedrijfswagen laattijdig geleverd: wat gebeurt er met de fiscaliteit?

Bedrijfswagen laattijdig geleverd: wat gebeurt er met de fiscaliteit?

De leveringenstermijnen van uw nieuwe BMW bedrijfswagen swingt de pan uit. 12 maanden of langer wachten op je BMW is zeker de realiteit gezien de huidige situatie. Met de nieuwe fiscaliteit van 2026 in het achterhoofd, die wagens opdeelt in een aantal categorieën afhankelijk van de tijd, kan een te laat geleverde wagen je met [...]
Lees meer

Wat is de wet van peteghem?

Wat is de wet van peteghem?

De wet van peteghem is de volledige hervorming van de autofiscaliteit met focus op de vergroening van het wagenpark. Onderstaande informatie geeft een totaalbeeld van deze wet. De wet is van toepassing voor zowel niet-emissievrije voertuigen als emissievrije voertuigen. Ontdek de fiscaliteitswet en de fiscale aftrekbaarheid van uw auto van nu tot en met 2031. [...]
Lees meer

Zijn bedrijfswagens met verbrandingsmotor ook na 2026 nog toegestaan?

Zijn bedrijfswagens met verbrandingsmotor ook na 2026 nog toegestaan?

De belastinghervorming van bedrijfswagens was het voorwerp van veel discussie in 2021. En het lijdt geen twijfel dat er in de komende maanden en jaren nog veel meer discussies zullen volgen rond de huidige autofiscaliteit, want er zijn heel wat vragen. Iedereen weet dat auto’s die vanaf 2026 worden gekocht, emissievrij moeten zijn om te [...]
Lees meer

Worden huidige bedrijfswagens en nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Worden huidige bedrijfswagens en nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Neen. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die huidig actief zijn. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028. […]

Lees meer

Hoe wordt de solidariteitsbijdrage  (CO2-bijdrage) berekend?

Hoe wordt de solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) berekend?

De CO2-bijdrage, ook wel de solidariteitsbijdrage genoemd, is een maandelijks verschuldigd bedrag dat de werkgevers die een auto aan werknemers toekennen voor privégebruik dienen te betalen.     Diesel (plug-in hybride diesel inbegrepen)   CO2 gekend: [(CO2 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3525 CO2 onbekend: [(165 x 9 EUR) – 600] / [...]
Lees meer

Hoe komt de werkgever tussen bij het VAA?

Hoe komt de werkgever tussen bij het VAA?

Wanneer een onderneming een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan de werknemer, zal de onderneming in het rubriek van de verworpen uitgaven op zijn fiscale aangifte een bedrag moeten toevoegen dat neerkomt op 17% van het voordeel alle aard op de fiscale aangifte. Dit bedrag stijgt naar 40% als de brandstofkosten van de werknemer voor het [...]
Lees meer

Hoe wordt het voordeel alle aard (VAA) Berekend in 2022?

Hoe wordt het voordeel alle aard (VAA) Berekend in 2022?

Indien u het voordeel alle aard van uw bedrijfswagen wilt berekenen op actuele wijze. gebruikt u best de volgende formules voor 2022. Dit jaar nemen we de referentiewaarden van het VAA sterk af: 91 gram voor benzineauto’s (i.p.v. 102 in 2021) en 75 gram voor dieselauto’s (i.p.v. 84 in 2021). In 2021 bedroeg het minimum [...]
Lees meer

Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Ja, het nieuwe belastingregime is hetzelfde voor bedrijven en zelfstandigen.   Maar... Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs. Voor zelfstandigen is de belastingregeling die sinds [...]
Lees meer

Top