BMW heeft de laatste jaren met BMW EfficientDynamics heel wat technische oplossingen in de wagens geïntroduceerd om het verbruik te reduceren van uw brandstofwagen of het verbruik van uw elektrische wagen. Een centrale factor bent u ook zelf als gebruiker van de wagen. Door een efficiënte rijstijl kunt u afhankelijk van het traject en de verkeerssituatie tot 25% brandstof of energie besparen. Deze vuistregel geldt zowel voor diesel- en benzinemodellen als voor wagens met elektrische, hybride of waterstofaandrijving. Als eigenaar van een elektrische wagen of plug-in-hybride kunt u daardoor het elektrische rijbereik van uw wagen met maar liefst 30% verhogen.

Bij BMW wagens met de uitrusting Intelligent Personal Assistant kunt u uw BMW nu ook vragen stellen over efficiënt rijden. Als antwoord op de vraag: “Hoe hoog is mijn huidige verbruik?” geeft de assistent u tips over hoe u brandstof kunt besparen – en activeert hij indien gewenst de functies om de efficiëntie te verhogen.

3 feiten over efficiënt rijden

Rijstijl

De persoonlijke rijstijl kan het verbruik van uw elektrische wagen, plug-in hybride, diesel- of benzinewagen in de rijmodus ECO PRO met maar liefst 25% verlagen.

Vooruitziend rijden

Wie vooruitziend rijdt, spaart kosten uit en komt ontspannen aan op zijn bestemming. De rijmodus ECO PRO ondersteunt u bij het verbruik van uw elektrische wagen, plug-in hybride of traditioneel model.

Voorconditionering

Bij geëlektrificeerde wagens verhoogt de voorconditionering het rijbereik en het comfort. uw verbruik van uw elektrische wagen zal drastisch minderen.

Bespaar brandstof en stroom door efficiënte maatregelen voor de rit

Lading en opbouwdelen verwijderen

Aangezien extra gewicht het brandstofverbruik verhoogt, moet lading die niet nodig is vóór het rijden uit de wagen verwijderd worden. Bovendien moeten opbouwdelen zoals dakboxen of fietsdragers na gebruik gedemonteerd worden, aangezien ze de aerodynamica beïnvloeden en zo eveneens voor een hoger verbruik zorgen. Door deze voorbereidende maatregelen kunt u de efficiëntie van uw BMW al voor het begin van de rit op eenvoudige wijze aanzienlijk verhogen.

De optimale bandenspanning

Nog een maatregel ter voorbereiding van een efficiënte rit bestaat erin de bandenspanning te controleren en indien nodig te corrigeren. Een bandenspanning onder het aanbevolen niveau verhoogt de slijtage van de banden en het brandstofverbruik. Bij een gedeeltelijk beladen wagen kan door de ECO-spanning een zo laag mogelijk brandstofverbruik bereikt worden

Klimatisering voor vertrek

Met de functie klimatisering voor vertrek kunt u uw wagen met elektrische of hybride aandrijving voor het begin van de rit op een aangename temperatuur brengen. Tijdens het laden kan deze maatregel het elektrische rijbereik duidelijk vergroten, aangezien de benodigde energie tijdens het rijden uitgespaard wordt. Zo combineert u efficiëntie en comfort in gelijke mate.

Efficiënte maatregelen tijdens en na de rit

De intelligente functies van BMW EfficientDyanmics

ECO PRO Modus

ECO PRO omvat een intelligent pakket maatregelen dat de bestuurder in staat stelt het verbruik met maar liefst 25% te verlagen. Hiervoor worden energieverbruikers zoals aircosysteem en zetelverwarming voor de passagiers vrijwel onmerkbaar verlaagd.

In de ECO PRO-modus veranderen de kenmerken van het gaspedaal en de automatische versnellingsbak. Dat bevordert een rustige en brandstofbesparende rijstijl. Wanneer de bestuurder plankgas moet geven, is echter het volledige vermogen beschikbaar.
Het weergegeven bonusrijbereik geeft weer hoeveel extra kilometers u dankzij rijden in de ECO PRO-modus hebt gewonnen. De gecombineerde verbruiksweergave verbindt het gemiddelde verbruik en het huidige verbruik.

Preview assist

Preview Assist is een functie van de ECO PRO-modus en maakt een bijzonder efficiënte rijstijl mogelijk. In combinatie met het navigatiesysteem herkent uw BMW snelheidslimieten, toegangswegen, bochten, rotondes, afslagen en afritten van de snelweg tijdens het traject en geeft hij anticiperend tips om vroegtijdig snelheid te minderen, om inefficiënt remmen te vermijden. ECO PRO-tips in de vorm van een blauwe “voet van het gaspedaal”-symbool worden naargelang de situatie in de instrumentencombi getoond.

Rijstijlanalyse

De functie rijstijlanalyse helpt met aan de situatie aangepaste tips om een efficiëntere rijstijl te ontwikkelen en brandstof te besparen. De rijstijl wordt geanalyseerd en in verschillende categorieën beoordeeld. De beoordeling en bijbehorende aanwijzingen worden in de rijmodus ECO PRO op het Control Display getoond.

Mild hybrid-technologie met 48 volt

De Mild Hybrid-technologie met 48 volt maakt het mogelijk om bij het vertragen energie terug te winnen en daarmee de verbrandingsmotor bij het accelereren te ondersteunen. Daardoor vallen het verbruik en de emissies lager uit – bij een verbeterde dynamiek. Dankzij de Mild Hybrid-technologie met 48 volt wordt de Auto Start Stop functie nog sneller en comfortabeler en is ze beschikbaar voor een groter snelheidsbereik. Tijdens vertragingsfasen (remmen en coasten) schakelt de motor vanaf 15 km/u dankzij de Mild Hybrid-technologie met 48 volt in stand-by, waardoor de wagen zonder verbruik en emissies verder kan rollen.

Coasten met uitgeschakelde motor

Coasten met uitgeschakelde motor maakt het mogelijk om zonder verbruik en emissies verder te rollen bij een maximaal behoud van de kinetische energie. De functie regelt het coasten en de recuperatie adaptief na het loslaten van het gaspedaal op basis van omgevingsgegevens. Coasten met uitgeschakelde motor is beschikbaar in wagens met Mild Hybrid-technologie met 48 volt. Bij wagens zonder Mild Hybrid-technologie met 48 volt draait de motor tijdens het coasten stationair. Coasten is mogelijk in de rijmodus COMFORT en in de rijmodus ECO PRO, met uitgebreide beschikbaarheid. De “Coasting Counter” toont de afgelegde afstand in de Coasting-rijtoestand.

Energiestroomweergave

In de energiestroomweergave op het Control Display worden de BMW EfficientDynamics technologieën zoals Coasting, recuperatie of de intelligente Auto Start Stop functie overzichtelijk weergegeven.

Uw BMW plug-in hybride ondersteunt u voor een efficiënte rijstijl

HYBRID ECO PRO modus

HYBRID ECO PRO omvat een intelligent pakket maatregelen dat de bestuurder in staat stelt het verbruik met maar liefst 25% te verlagen. Hiervoor worden energieverbruikers zoals aircosysteem en zetelverwarming voor de passagiers vrijwel onmerkbaar verlaagd. In de HYBRID ECO PRO-modus veranderen de kenmerken van het gaspedaal en de automatische versnellingsbak. Dat bevordert een rustige en brandstofbesparende rijstijl. De geïntegreerde eDRIVE Counter informeert u bovendien over hoeveel kilometers u zonder verbrandingsmotor en dus emissievrij hebt afgelegd

Vooruitziende hybrideaandrijving

De vooruitziende hybrideaandrijving maakt een optimale verdeling van de beschikbare elektrische energie mogelijk, zodat bij actieve navigatie elektrisch kan worden gereden binnen de bebouwde kom en in de omgeving van de bestemming. Als de hoogspanningsaccu voldoende geladen is, worden extra trajecten geselecteerd voor elektrisch rijden. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met afdalingen om efficiënt energie terug te winnen. Afhankelijk van het traject wordt de verbrandingsmotor automatisch ingeschakeld of stilgelegd, waardoor een efficiënte rijstijl en emissievrij rijden in stadscentra ondersteund worden.

Adaptieve recuperatie

In recente BMW wagens met hybride aandrijving (bv. BMW X5 xDrive45e) wordt de adaptieve recuperatie gebruikt. Die biedt een lichtvoetige en efficiënte rijstijl en ondersteunt vooruitziend rijden in de HYBRID ECO PRO-modus. Met behulp van een intelligente en aan de situatie aangepaste regeling beslist de wagen bij het loslaten van het gaspedaal zelfstandig over coasten of recuperatie. Voorliggers, snelheidsbeperkingen, rotonde, afslag of bebouwde kom – het systeem past de graad van vertraging optimaal aan de verkeerssituatie aan. Daardoor kan het gebruik van rempedaal gereduceerd en het rijcomfort verhoogd worden – en dat op een efficiënte manier.

Elektrische BMW wagens bieden u verschillende mogelijkheden om het verbruik van uw elektrische wagen tijdens het rijden te beperken en zo het rijbereik te vergroten. De rijmodus ECO PRO met geoptimaliseerd verbruik speelt hier een belangrijke rol. Als centraal onderdeel van BMW EfficientDynamics omvat ECO PRO een intelligent pakket maatregelen dat de bestuurder in staat stelt energie te besparen door een efficiënte rijstijl en zo het elektrische rijbereik met maar liefst 30% te vergroten. Preview Assist bijvoorbeeld maakt deel uit van deze efficiëntieverhogende functies. In combinatie met het navigatiesysteem herkent hij snelheidslimieten, toegangswegen, bochten, rotondes, afslagen en afritten van de snelweg tijdens het traject en geeft hij anticiperend tips om vroegtijdig snelheid te minderen, om inefficiënt remmen te vermijden. De functie rijstijlanalyse helpt u met aan de situatie aangepaste tips om een efficiëntere rijstijl te ontwikkelen en energie te besparen. Voor een optimaal overzicht geeft de energiestroomweergave tijdens het rijden het gebruik aan van BMW EfficientDynamics technologieën zoals de recuperatie. Na het rijden wordt het opladen visueel weergegeven.

Individuele en adaptieve recuperatie in de BMW iX3

Bij de BMW iX3, de nieuwste generatie van de elektrische BMW wagens, kunt u de recuperatieniveaus manueel instellen om het vertragingsgedrag duidelijk te verbeteren. Of u laat de keuze aan de wagen: hij zal het recuperatieniveau intelligent en veilig kiezen aan de hand van de verkeerssituatie van het moment.

Een belangrijke vernieuwing in de BMW iX3 is de mogelijkheid om rijstanden te selecteren. De bestuurder kan kiezen tussen de rijstand D (Drive) en de nieuwe rijstand B (Brake). Terwijl de rijstand D een “gewoon” rijgedrag vertoont zoals bij wagens met verbrandingsmotor en automatische versnellingsbak, wordt met de rijstand B de al van de BMW i3 gekende “One-Pedal-Feeling” geactiveerd. Zodra de bestuurder de voet van het gaspedaal neemt in rijstand B, vertraagt de wagen met een permanent hoog recuperatieniveau tot hij compleet stilstaat. Zo kunnen de kenmerken van de wagen naargelang de wens van de klant door de rijstand van D naar B te veranderen grondig gewijzigd worden.

Verbrandingsmotor of hybride: kom na de rit te weten hoe spaarzaam u gereden hebt. Om een overzicht te krijgen van de efficiëntie van uw rit kunt u na afloop de waarden voor kilometers en verbruik in het menu van het Control Display via Car / Rijinfo / Rijgegevens laten zien. Als indicator voor efficiënt rijden in wagens met benzine- of dieselmotor dient hier de weergave van de met Coasting afgelegde afstand en de tijd waarin de Auto Start Stop functie de motor heeft stilgelegd. Daarnaast worden de gedeelten gereden in de ECO PRO-modus in het diagram in het blauw aangeduid. Bij uw BMW hybride worden hier onder andere de kilometers gereden in de zuiver elektrische modus weergegeven.

Hoe haal ik het meeste uit mijn elektrische BMW?