Wij beschermen uw persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie

Als dealer verzekeren wij u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’.

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen, en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen. We verwerken gegevens om de kwaliteit van onze producten en services continu te verbeteren. We bieden u ook graag gepersonaliseerde en product & service gerelateerde marketingcommunicatie aan. Dat doen we slechts mits uw voorafgaande toestemming, die u op elk ogenblik kunt intrekken. U kunt altijd vragen om te zien welke gegevens we verwerken, om ze te laten verbeteren, verwijderen of exporteren, om verzet aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met BMW Peter Daeninck of raadpleeg het cookiebeleid op de website van BMW Peter Daeninck.