De BMW Group heeft de afgelopen jaren zijn zinnen gericht op duurzaamheid en elektromobiliteit, met als hoofddoel het produceren van uiterst milieuvriendelijke voertuigen gepaard klimaat neutrale en emissievrije mobiliteit. Wegens de nieuw geïmplementeerde duurzaamheidsstrategie in de gehele waardeketen werd BMW tot op vandaag bekroond tot het meest duurzame merk op de markt volgens de Dow Jones Sustainability Group Index. Dit dankzij verschillende inspanningen geleverd op het productieniveau en gebruik van duurzame materialen in de nieuwere modellen zoals de BMW iX. BMW Peter Daeninck neemt ook zijn verantwoordelijkheid op vlak van duurzaamheid aan de hand van plug-in hybride vervangwagens, de beschikbaarheid van laadpalen bij onze concessies en het opwekken van groene stroom met zonnepanelen.

Kernpunten van duurzame mobiliteit

Ethische extractie van kobalt en andere grondstoffen

Met het ‘Cobalt for Development’ project gelanceerd door BMW Group samen met BASF, Samsung SDI, Samsung Electronics en het Duitse agentschap voor Internationale Samenwerking wordt gegarandeerd dat de werkomstandigheden in de ambachtelijke mijnbouw en de levensomstandigheden in de omliggende gemeenschappen wordt verbeterd in de Democratische Republiek Congo. Met als onderliggend motief dat kobalt en andere grondstoffen onder ethisch verantwoorde omstandigheden worden ontgint en verwerkt.

Toelevering van grondstoffen moet voldoen aan de milieunormen en mensenrechten

BMW Group geeft de hoogste prioriteit aan de naleving van milieunormen en mensenrechten bij het winnen van grondstoffen. Ethisch verantwoorde winning en verwerking van grondstoffen start bij het begin van de waardeketen of in de grondstofmijnen. De BMW Group heeft daarom voor zijn leveranciers voor de 5e generatie van batterijcellen geherstructureerd om kobalt en lithium aan te kopen zonder tussenpartijen. Dit garandeert 100% transparantie over de origine van de noodzakelijke grondstoffen en hoe deze geproduceerd zijn.

Een leven na een leven – het recyclageproces van BMW

BMW zorgt bij het ontwikkelings- en productieproces dat uw BMW op het einde van zijn levensduur kan worden gerecycleerd. Door het gebruik van recycleerbare kunststoffen, een beperkte verscheidenheid van materialen en de zuivere materiaalscheiding garandaart BMW een efficiënte recyclage van oude wagens. Dankzij deze actiepunten binnen het recyclageproces werd BMW bekroond tot meest duurzame autofabrikant in de wereld volgens de Dow Jones Sustainabality Group Index.

4. Recyclage van het koetswerk

De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf. Alleen hier kan het verplichte vernietigingscertificaat afgeleverd worden voor de definitieve buitengebruikstelling van de wagen dat bij de registratie-instanties ook vereist is.

Recyclageproces bij BMW.

Milieuvriendelijke recyclage

Voor de productie van milieuvriendelijke voertuigen is het recylclageproces een uiterst belangrijke factor die zijn steentje bijdraagt aan het duurzaam productieproces. De start van het recyclageproces van uw BMW gebeurt in goedgekeurde en professionele bedrijven waar elke kilogram autoschroot op ecologische en economische manier optimaal wordt gerecycleerd in 4 stappen. Dankzij dit proces worden grondstoffen terug in de productiecyclus herbruikt en het milieu minder belast.

1. Gecontroleerde terugname

De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf. Alleen hier kan het verplichte vernietigingscertificaat afgeleverd worden voor de definitieve buitengebruikstelling van de wagen dat bij de registratie-instanties ook vereist is.

2. Terugname van bedrijfsstoffen

De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf. Alleen hier kan het verplichte vernietigingscertificaat afgeleverd worden voor de definitieve buitengebruikstelling van de wagen dat bij de registratie-instanties ook vereist is.

3. Ontmanteling

De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf. Alleen hier kan het verplichte vernietigingscertificaat afgeleverd worden voor de definitieve buitengebruikstelling van de wagen dat bij de registratie-instanties ook vereist is.

De basis voor de recyclage en afvalverwerking van afgedankte wagens wordt door de ingenieurs van BMW Design for Recycling in een vroeg stadium gelegd en is gericht op efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Recyclage is daarom een integraal onderdeel van het productontwikkelingsproces. Daardoor gaat de aandacht in een vroeg stadium naar aspecten die relevant zijn voor de recyclage zoals vormgeving van de onderdelen, materiaalkeuze en verbindingstechniek.

Een ander doel is om tot een doorbraak te komen om reeds gerecycleerde, kwaliteitsverzekerde secundaire materialen in nieuwe, milieuvriendelijke voertuigen te gebruiken. Zo wordt de materiaalcyclus gesloten.

Onderdelen met de intelligentie voor een tweede leven.

BMW streeft het hogere doel na om de gevolgen voor het milieu gedurende de volledige levensduur van een wagen tot minimum te beperken.  Daarnaast wordt reeds bij de ontwikkeling en productie van elke nieuwe wagen de basis gelegd voor een milieuvriendelijke en efficiënte verwerking.

Maatregelen voor milieuvriendelijke recyclage

 • In de ontwikkelingsfase evalueren de ingenieurs alle componenten op hun recycleerbaarheid en integreren deze gegevens in het design van deze componenten.
 • Voor grote onderdelen, zoals bijvoorbeeld bumperbekleding, cockpit, enz. ontwikkelen ze recyclageconcepten.
 • Bij de keuze van de materialen wordt zo veel mogelijk gestreefd naar homogeniteit inzake de gebruikte materialen en worden niet-recycleerbare materialen vermeden.
 • De assemblagetechnieken worden zo gekozen dat achteraf een eenvoudige ontmanteling en afzonderlijke recuperatie van de componenten mogelijk is.
 • Er worden “Life Cycle Assessment” casestudies uitgevoerd om de impact van componenten op het milieu systematisch te beoordelen.
 • Virtuele en effectieve simulaties van de ontmanteling garanderen dat elke BMW de vooropgestelde streefdoelen haalt.
 • Via opleidingen of gedetailleerde documentatie communiceert BMW vervolgens het resultaat van de ontmantelinganalyses aan alle economische spelers die actief zijn in het recyclageproces.

Efficiënte recyclage van onze BMW bedrijfswagens

Deze maatregelen garanderen voor elke BMW dat:
 • De volledige neutralisatie van alle potentiële explosieve elementen zoals airbags en gordelspanners, via een eenduidige interface kan worden uitgevoerd.
  • alle bedrijfsvloeistoffen, dus oliën, brandstof, koel- en remvloeistof, koelvloeistof voor airco, enz. door een voorziene aanboormogelijkheid of een aflaatopening snel en volledig kunnen worden verwijderd,
  • kunststof onderdelen die meer dan 200 gram wegen, met de materiaalidentificatie gemarkeerd zijn.
  • grote kunststof onderdelen die geschikt zijn voor goedkopere recyclage, snel een eenvoudig kunnen worden gedemonteerd.

Feiten van BMW Group & Duurzame mobiliteit

Hulpbronnen en uitstoot

Sinds 2006 is het verbruik van hulpbronnen en de uitstoot per geproduceerd voertuig met meer dan 50% gedaald.

Einde van de levenscyclus

BMW-voertuigen die op het einde van hun levenscyclus zijn, worden gebruikt als bron van secundaire grondstoffen. De Groep voorziet wereldwijd meer dan 3000 inzamelpunten.

CO2 als toegangscriteria

BMW stelt de CO2 voetafdruk als toegangscriteria voor materiaalleveranciers met als doel om in 2030 20% minder CO2 in de toeleveringsketen per geproduceerd voertuig.

Hernieuwbare bronnen als standaard

Alle fabrieken van de BMW group halen hun energie uit hernieuwbare bronnen om onze mileuvriendelijke voertuigen te produceren, waardoor 100% koolstofvrije stroomvoorziening wordt gegarandeerd. Dit aan de hand van windturbines, stuwdammen, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling-installaties en accuparken die de overtollige energie opslaat en op zijn beurt energie aanlevert waar nodig.

Efficiëntie binnen afvalverwerking

99% van het afval dat vrijkomt bij de wereldwijde interne productie wordt gerecycleerd, en dit met een totale productie van 2,5 miljoen voertuigen per jaar.

3-delige levensfase voor accu's.

De accu's in onze milieuvriendelijke elektrische voertuigen hebben een 3-delige levensfase, wanneer de accu niet meer bruikbaar is in een elektrisch voertuig, wordt deze gerecycleerd naar een accu cel voor de opslag van elektriciteit. Wanneer deze gerecycleerde accu cel zich in het einde van zijn bruikbaarheidsfase bevindt, wordt 96% van de materialen gerecycleerd. Deze materialen zoals grafiet en elektrolyten worden hergebruikt.

Milieubeheersystemen

De BMW Group zet in op milieubeheersystemen zodat de impact en de normen die ze zichzelf stellen meetbaar en schaalbaar zijn.

E-drive zones

Bestuurders die kiezen voor elektrisch of plug-in hybride rijden worden ondersteund aan de hand van e-drive zones. In deze zones slaan de plug-in hybride modellen automatisch over op de elektrische modus en rijdt de wagen emissievrij. De bestuurder wordt extra ondersteund aan de hand van BMW points die ze kunnen verzamelen aan de hand van elke elektrische kilometer die ze rijden, die binnen de e-drive zones dubbel meetellen. Deze BMW points kunnen wanner gewenst ingeruild worden voor gratis kilowatts via BMW charging.

Duurzaam materiaal

BMW gebruikt duurzame materialen zoals FSC-gecertifieerd hout voor het interieur, Het leder wordt gekleurd met een natuurlijk olijfextract dat volledig vrij is van chroomresten en de vloermatten worden gemaakt uit Econyl. Bovendien wordt de carrosserie van onze milieuvriendelijke voertuigen geproduceerd met koolstofvezel versterkt kunststof.

Recente ontwikkelingen rond duurzaamheid:

“Bij BMW doen we niet ‘aan’ duurzaamheid, We maken BMW duurzaam”