Wat is TCO (Total cost of ownership)

Wat is TCO (Total cost of ownership)
Onze expert michiel legt het voor u uit in klare taal

Total cost of ownership (TCO) is een financiële analyse tool om de directe en indirecte kosten van een systeem of product te bepalen, zoals een bedrijfswagen. u kunt onze modellen vergelijken op basis van TCO. De total cost of ownership bepaalt dus de totaalkosten van het voertuig tijdens zijn gebruikscyclus. De volgende elementen komen zeker voor in een TCO berekening:

 

 

Aankoop- of leasebedrag

De kostprijs heeft doorgaans het grootste aandeel in een TCO berekening.

 

Rente

De kosten voor de lening worden doorgerekend in het leastermijn. Hoe lager de investering, hoe lager de rentecomponent.

 

Restwaarde

Bij aankoop van een wagen wordt de restwaarde bekeken na een bepaalde periode. Enkel in geval van operationeel leasen moet geen rekening gehouden worden met de restwaarde van uw wagen dat u reeds huurde voor lange termijn.

 

Verbruik

Het verbruik kan worden verstaan onder alle vormen van brandstof of elektriciteit. Dit element moet ook meegenomen worden in de uiteindelijke kostprijs.

 

Operationele kosten

De operationele kosten zijn volledig afhankelijk van de gekozen looptijd en de jaarlijks gereden kilometers. Hieronder vallen onder andere de taksen van de wagen, pechverhelping onderweg, het onderhoud aan de wagen, bandenwissels en technische herstellingen die nodig zijn om de wagen operationeel te houden.

 

VAA – Voordeel alle aard

Bij een voertuig die door een werknemer zowel privé als proffsssioneel gebruikt wordt, is VAA verplicht. Het VAA wordt doorgaans bekeken door de werknemer omdat deze belasting een rechtstreekse impact heeft op zijn of haar nettoloon, wat ook ten koste is van de werkgever.

 

CO2-Bijdrage of solidariteitsbijdrage

De CO2 bijdrage, ookwel bekend als de bijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden, is een forfaitair bedrag per maand dat afhankelijk is van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig. Dit is ook van toepassing indien de wagen geen CO2 uitstoot in het algemeen. De CO2-uitstoot van de wagen bepaalt hoeveel de maandelijkse solidariteitsbijdrage bedraagt, alsook de fiscale aftrekbaarheid van de wagen in kwestie.

 

Fiscale factoren

Alle bovenstaande zaken geven een concreet beeld van de werkelijke kost van uw voertuig. Buiten deze zaken moeten ook alle fiscale opgenomen worden in de TCO-berekening. Zaken zoals de BTW-recuperatie, de impact van de fiscale afrrekbaarheid en niet te vergeten de correctie op het voordeel alle aard.

 

 

Wat is het gevaar in het vergelijken van TCO calculaties van verschillende merken?

Een TCO calculatie kan op vele verschillende manieren worden berekend. Een TCO bereking is heel complexe matierie omdat er rekening moet gehouden worden met heel wat verschillende factoren.

TCO calculatie kan op 100 verschillende manieren. Indien u vraagt om een TCO berekening, houden wij altijd rekening met alle mogelijke parameters en garanderen u een 100% professionele en volledige TCO berekening voor uw aankoop of leasingafspraak. Met een professionele TCO berekening wordt bedoeld dat u een duidelijk en transparant beeld heeft over de volledige looptijd dat een bestuurder met de wagen gaat rijden.

Indien u een TCO aanvraag doet, kan het zijn dat u telkens een totaal andere berekening krijgt. Wanneer één paramater verschilt, kan het zijn dat u dus een volledig ander resultaat krijgt. Wij maken gebruik van een op maat gemaakte TCO tool gecertifieerd door BDO Accountants, dat telkens de juiste berekening aan u garandeert.

Wij raden aan om contact op te nemen met onze experten en uw volledige TCO op maat te laten berekenen.

 

 

Wat is het verschil tussen TCO en leasingprijs?

Total Cost of Ownership is de benadering die binnen de wereld van het professionele wagenparkbeheer gebruikt wordt om de totale kostprijs van een auto te berekenen over de totale gebruiksperiode. Daarbij wordt met zo veel mogelijk factoren rekening gehouden. De leaseprijs is hier een voorbeeld van een factor om deze berekening te maken.

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • Offerte / Testrit aanvragen ➜