Worden huidige bedrijfswagens en nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Worden huidige bedrijfswagens en nieuwe bestellingen in 2022 minder aftrekbaar?

Neen. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die huidig actief zijn. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

Bedrijfswagens mét CO2-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO2-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

Fiscaliteitsregime niet-emissievrije voertuigen
Fiscaliteitsregime emissievrije voertuigen


    Maak vrijblijvend een afspraak met ons B2B sales team

    Top