Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Ja, het nieuwe belastingregime is hetzelfde voor bedrijven en zelfstandigen.

 

Maar…

Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs.

Voor zelfstandigen is de belastingregeling die sinds 1 januari 2020 van toepassing is, dus alleen van toepassing op auto’s die vanaf 1 januari 2018 zijn aangeschaft.

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • › Offerte / Testrit aanvragen.