Welke CO2-waarde moet gebruikt worden voor de fiscaliteit van bedrijfswagens?

Welke CO2-waarde moet gebruikt worden voor de fiscaliteit van bedrijfswagens?
De regering heeft besloten het standpunt van de FOD Financiën in 2022 te verlengen.

De CO2 uitstoot van uw bedrijfswagen kan vaak verschillende waarden tonen, omdat er verschillende testcyclussen zijn geweest om deze waarde te bepalen. Er moet dus rekening gehouden worden met volgende CO2-waarden :

 

 • NEDC 1.0 als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft ;
 • WLTP als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;
 • NEDC 2.0 OR WLTP (uw keuze) als het voertuig een NEDC-waarde en een WLTP-waarde heeft..

 

Het gelijkvormigheidsattest (COC) van het voertuig kan worden geraadpleegd om na te gaan of een voertuig twee CO2-emissies heeft (WLTP en NEDC 2.0). Het COC van een voertuig met twee CO2-emissiewaarden vermeldt zowel een tabel (item 49.1) met de NEDC-waarden voor brandstofverbruik als CO2 EN een tabel (item 49.4) met de WLTP-waarden voor brandstofverbruik en CO2.

De “gewogen, gecombineerde” CO2-waarde moet gebruikt worden voor oplaadbare elektrische voertuigen en de “gecombineerde” CO2-waarde voor andere motorisaties.

 

OPGELET 1: Voor plug-in hybrides die als “fake”-hybrides worden beschouwd, zijn er andere regels met betrekking tot CO2 uitstoot van uw bedrijfswagen.

OPGELET 2 : Deze regels vallen wel onder de federale bevoegdheid. Voor de verkeersbelasting en BIV – evenals voor de ecomalus – zijn de Gewesten bevoegd. Het zijn dus de regionale overheden die de overgang van NEDC naar WLTP voor deze belastingen zullen moeten beslissen en organiseren. in vlaanderen wordt de WLTP-norm gebruikt voor alle auto’s die vanaf 1 januari 2021 ingeschreven worden.

Download ons e-book.

  Download

  ons e-book.

   Top
  • Offerte / Testrit aanvragen ➜