Wat is de grandfathering en uitdoofperiode?

Wat is de grandfathering en uitdoofperiode?

De nieuwe autofiscaliteit maakt een onderverdeling tussen de grandfathering periode en de uitdoofperiode, elke periode komt met zijn eigen fiscale eigenschappen bij de aankoop van een nieuw voertuig. De fiscaliteitswet is opgebouwd zodat niet-emissievrije voertuigen telkens het voortouw zullen nemen.

Grandfathering periode

De grandfathering periode loopt tot en met 1 juli 2023. Alle niet-emissievrije voertuigen (PHEV of brandstofmotoren), besteld voor deze datum, vallen onder de huidige formule rond aftrekbaarheid. De huidige maxima (100%) en minima (50% of 40% voor de voertuigen die minstens 200g CO2 uitstoten) blijven eveneens behouden op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert.

 

CO2 bijdrage

Ook in dit geval wordt de bestaande formule behouden. Het bedrag mag niet minder zijn dan 20,83 EUR per maand (X 1,5046 index in 2023, jaarlijks herzienbaar)

 

Uitdoofperiode

De uitdoofperiode of uitdoofregeling is enkel van toepassing op niet-emissievrije voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 werden besteld, volgens de nieuwe autofiscaliteit. Plug-in hybridewagens en wagens met klassieke brandstofmotoren vallen onder deze categorie. De huidige aftrekformules worden hier behouden, maar de aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 geleidelijk teruggebracht (Maximaal 75% in 2025). De maximale aftrek wordt dan jaarlijks met 25% verminderd om uit te komen op 0% in 2028.

 

CO2 bijdrage

De bestaande formule voor de berekening van de CO2 bijdrage blijft behouden. Vanaf 1 juli 2023 wordt dit bedrag vermenegvuldigd met een factor x 2,25. Deze factor zal in 2027 x 5,50 bedragen. Vanaf 2025 wordt het minimumbedrag bovendien geleidelijk verhoogd om in 2028 uit te komen op 31,15 euro per maand. (x Index 2028). Dit bedrag wordt telkens vermenigvuldigd in functie van het overeenkomstige jaar.

 

 

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • › Offerte / Testrit aanvragen.