kan ik vergoed worden voor thuis op te laden door mijn werkgever?

kan ik vergoed worden voor thuis op te laden door mijn werkgever?

De vergoeding voor het thuis opladen van uw elektrische auto kan worden vastgelegd in overleg met uw werkgever, de installatie* van een laadpaal bij u thuis biedt u de mogelijkheid om uw elektrische wagen comfortabel en efficiënt op te laden, (*standaard aangeboden in de meeste leaseovereenkomsten). Bovendien kunt u, indien u over zonnepanelen beschikt, uw huis van stroom voorzien met de opgewekte energie.

Als u een elektrisch voertuig hebt, kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering wanneer u thuis oplaadt. Er zijn verschillende opties beschikbaar om die tussenkomst te krijgen.

 

Forfaitaire onkostenvergoeding

Als uw elektrische auto thuis wilt opladen, kunt u voor een vast bedrag kiezen. Makkelijk en duidelijk krijgt u altijd hetzelfde vast bedrag. Voor elektrische wagens komt dit neer op 6,67 EUR en 2,73 EUR voor een hybride wagen.

De forfaitaire vergoeding is eigenlijk bedoeld als tijdelijke optie. Wanneer u een oplaadstation met slim systeem laat installeren, kunt u de volgende opties kiezen:

 

✓ Split bill

Infrastructuur die je reële verbruik berekent voor het opladen van uw wagen. Dit krijgt je werkgever in de bus en kan hij zo makkelijk betalen. De kosten worden direct rechtstreeks door de werkgever betaald.

 

✓ Onkostennota

U kunt de door u gemaakte kosten vergoed krijgen door ze als maandelijkse onkost aan uw werkgever uit te schrijven. U moet dan via de maandelijkse factuur van uw energieleverancier zelf de kosten voorschieten en dan de kosten bij uw werkgever indienen. De vergoeding voor het thuis opladen van uw elektrische auto, komt dan zo terug op je rekening terecht.

 

Vergeet niet, hier zijn voorwaarden aan verbonden!

Zoals de minister van mobiliteit heeft aangehaald, zijn er natuurlijk voorwaarden verbonden om uw elektriciteitskosten te doorrekenen. De volgende voorwaarden werden vastgesteld om in aanmerking te komen hiervoor:

 • het thuislaadstation moet beschikken over een specifiek communicatiesysteem dat de gebruikte hoeveelheid elektriciteit aan de werkgever doorgeeft
 • De werkgever is verantwoordelijk voor de installatie van een oplaadpunt bij de werknemer thuis.

 

Kosten verbonden aan de laadpaal bij in gebruikname van een geëlektrificeerde bedrijfswagen.

De werkgever is bovendien verantwoordelijk voor een laadpaal te laten installeren bij u thuis. De kosten van de laadpaal worden door de werkgever betaald, alle andere kosten zoals graafwerken, verzwaren van het stopcontact of het vermogen is voor uw eigen rekening. Per bedrijfswagen kan ook slechts één laadoplossing worden verstrekt. Voor de vergoeding voor thuis opladen van uw elektrische auto teweeg te brengen, hoeft u volgende stappen grondig nagaan.

Na de installatie van uw laadoplossing bij u thuis, ontvangt u de laadpas en krijgt u ook een login om uw laadsessies te raadplegen. Als er een tweede laadpas wordt aangevraagd, bent u volledig verantwoordelijk voor het elektriciteitsverbruik van die tweede laadpas en zal dit niet worden vergoed.

Na de thuisinstallatie zal u gevraagd worden om uw huidige elektriciteitsprijs per kilowattuur te registreren op basis van het lopende elektriciteitscontract bij uw leverancier. Op basis daarvan worden vervolgens de terugbetalingen gedaan.

Om ervoor te zorgen dat de werkelijke kostprijs van de verbruikte elektriciteit wordt vergoed, wordt aan u gevraagd om regelmatig (minimaal één keer per jaar) de volledige elektriciteitsprijs bij te werken. Als u w een variabele prijs heeft, dan wordt retroactief de gemiddelde elektriciteitsprijs voor de betreffende periode in aanmerking genomen.

Het is aangeraden om bewijsstukken ter beschikking te houden. De laadkosten (volledige elektriciteitskosten berekend op basis van verbruik vermenigvuldigd met de prijs per kilowattuur opgegeven door de werknemer) worden apart geregistreerd door de thuislaadoplossing en in rekening gebracht bij uw werkgever.

De thuislaadoplossingen zijn namelijk uitgerust met technologie waarmee een onderscheid kan worden gemaakt tussen de elektriciteitskosten voor het opladen van de bedrijfswagen en andere elektriciteitskosten.

Als de aanvrager uw werkgever is, dan is hij verantwoordelijk voor de specifieke elektriciteitskosten van uw de bedrijfswagen. Uw zopas geïnstalleerd laadstation registreert het verbruik van uw wagen en stuurt dit online door naar de laadpaalprovider. De laadpaalprovider betaalt op maandelijkse basis  het verbruik terug aan u. De aanvrager (Mogelijks uw werkgever) ontvangt een maandelijkse factuur van de laadpaalprovider met alle vergoede bedragen.

Zoals eerder vermeld, is het streefdoel om een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de werkelijke elektriciteitskosten per belastingjaar te handhaven. Als u een elektriciteitscontract heeft met een vaste prijs, betekent dit alleen dat de elektriciteitsprijs van nieuwe contracten periodiek moet worden geregistreerd.

Als u een variabel elektriciteitscontract heeft, is er een extra registratie vereist wanneer zij een afrekening ontvangen. Uiteraard is het in dit geval niet haalbaar om historisch te achterhalen welke elektriciteitsprijs gold voor elke laadsessie, maar het volstaat om de (gewogen) gemiddelde elektriciteitsprijs op te geven voor de periode waarop de afrekening betrekking heeft, zoals vermeld op de afrekening. Dit kan worden verdedigd omdat de voertuigen in ieder geval regelmatig worden opgeladen.

Die gemiddelde prijs wordt vervolgens gebruikt voor de voorlopige terugbetalingen van de volgende periode. Als de gemiddelde elektriciteitsprijs op de afrekening afwijkt van de voorlopige prijs, wordt het overschot of tekort in de volgende terugbetaling verrekend.

U heeft de stimulans om de registratie altijd correct uit te voeren, aangezien dit de enige manier is om extra voordeel van alle aard te vermijden. Als er misbruik wordt gemaakt en de laadpas door anderen wordt gebruikt om een voertuig op te laden dat niet eigendom is van het bedrijf, worden de kosten altijd direct aan u doorverrekend.

Download ons e-book.

  Download

  ons e-book.

   Top
  • Offerte / Testrit aanvragen ➜