Verhoogde belastingvermindering voor klassieke en bidirectionele laadpalen in 2023?

Verhoogde belastingvermindering voor klassieke en bidirectionele laadpalen in 2023?

Datum: 16/11/2022

Recent werd een wetsontwerp ingediend die het maximaal fiscaal aftrekbaar investeringsbedrag voor klassieke laadpalen zal verhogen van 1.500,00 euro naar 1.750,00 euro en een maximaal fiscaal aftrekbaar investeringsbedrag van 8000,00 euro in het vooruitzicht stelt voor bidirectionele laadpalen. Voor dit laatste type van laadpalen loopt minister van financiën Van Peteghem vooruit op een nieuw marktsegment van laadpalen dat zich vanaf 2023 zal ontwikkelen. Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd.

belangrijk: Deze mogelijke maatregel heeft in eerste instantie enkel betrekking op laadpalen die door particulieren worden geïnstalleerd en in beperkte mate voor zelfstandigen in eigen naam. De belastingvermindering kan enkel via de personenbelasting worden verkregen en dus niet via de werkgever of de vennootschap.

 

Personen die een laadpaal volgens de vehicle-to-grid-technologie aankopen en laten installeren waarbij een elektrisch voertuig stroom kan terugleveren aan een gebouw zal voor de investering vanaf 1 januari 2023 recht hebben op een belastingvermindering voor een maximaal investeringsbedrag van 8.000 euro. Dat hoge bedrag zal ook nodig zijn gezien bi-directionele laadpalen + de installatie snel tussen 6.000,00 en 10.000 euro kunnen kosten. De bidirectionele laadpaal kan in bepaalde omstandigheden financieel interessanter dan de premie voor een thuisbatterij. In België kunnen voorlopig enkel de door Synergrid goedgekeurde modellen – die men vindt op de Synergrid C10/26-lijst, worden aangesloten. Zij zullen dus binnenkort van de verhoogde belastingvermindering kunnen genieten.

De vehicle-to-grid-technologie (V2G) heeft een grote toekomst omdat het kan helpen om verbruikspieken te verlagen en de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk te verhogen. Het kan ook een kostengunstig antwoord bieden op het capaciteitstarief dat de Vlaamse energieregulator (VREG) besliste om vanaf 1 januari 2023 in te voeren voor de berekening van een deel van de netwerkkosten. Met de vehicle-to-grid-technologie (V2G) kan men zonnepanelen optimaal inzetten en ook stroom op het werk opladen en thuis verbruiken voor zover dit zou toegelaten zijn in de toekomstige carpolicy.

 

Verhoging belastingvermindering klassieke laadpalen

Voor klassieke laadpalen aangekocht door particulieren kondigde de minister aan dat het huidige maximaal fiscaal aftrekbaar investeringsbedrag in de personenbelasting van 1.500,00 euro zal verhoogd worden naar 1.750,00 euro voor investeringen vanaf 2023 om gelijke tred te houden met de stijgende marktprijzen.

Bron:

Link2Fleet

      Top
    • › Offerte / Testrit aanvragen.