Kan ik een subsidie ontvangen bij het installeren van een laadpaal?

Kan ik een subsidie ontvangen bij het installeren van een laadpaal?

Noch Vlaanderen, noch andere gewesten, voorzien momenteel een specifieke subsidie voor een laadpaal of premies voor laadpalen. Sommige bedrijven kunnen in het kader van grotere (publieke) laadpaal-projecten wel een Europese subsidie voor een laadpaal(project) aanvragen. De aankoop van een laadpaal is 200% fiscaal aftrekbaar tot 31 maart 2023, vanaf 1 april 2023 tot en met 31 Augustus 2024 zijn deze voor 150% fiscaal aftrekbaar. De installatie van een laadpaal kan door bedrijven voor 100% worden afgetrokken.

Voor particulieren geldt ook geen subsidie voor een laadpaal. Huidig kunt u ook als particulier een belastingsvermindering ontvangen wanneer u een laadpaal installeert bij u thuis, deze belastingsvermindering voor particulieren daalt wel over de jaren heen van 45% tot 15% van het investeringbedrag in 2024. De maximale steun die u per laadpaal van geniet bedraagt 1750 EUR (Oorspronkelijk 1500 EUR gezien de snel stijgende kosten van de installatie). het maximumbedrag voor bidirectionele laadstations is hier 8000 EUR. Een bijkomende voorwaarde is hier ook een groen energiecontract.

 

voor particulieren is de laadpaal 100% aftrekbaar indien:
 • De aankoop en installatie vanaf 1 september 2021 gebeurt
 • De laadpaal een slimme sturing heeft en wordt bevoorraad met groene stroom
 • Je huurder of eigenaar bent
 • De laadpaal in kwestie is vast, en behoort niet tot de categorie van laadkabels.
 • een particulier kan geen subsidie aanvragen voor een laadpaal, maar kan wel genieten van de fiscale voordelen die dit met zich meebrengt.

 

De uitsluiting van de laadkabel heeft verschillende regels.

 • De laadkabels ondersteunen niet de doelstelling die de wetgever had met de invoering van dit fiscaal voordeel, namelijk het aanmoedigen van de installatie van vaste laadstations met een hoog laadvermogen om zo de overgang naar elektromobiliteit te faciliteren.
 • De installatie van laadkabels is zonder keuringsattest & installatie.
 • De kostprijs van laadkabels zijn aanzienlijk veel lager, fiscale ondersteuning is nier helemaal niet voor nodig.
 • Bij laadkabels is het gebruik van groene stroom niet controleerbaar, daatrom wordt deze categorie ook uitgesloten voor het fiscaal voordeel.

 

Voor zelfstandigen en vrije beroepers is de laadpaal 200% aftrekbaar indien:
 • De aankoop en installatie gebeurt voor 31 maart 2023, voor installaties vanaf 1 april 2023 zal de laadpaal 150% Aftrekbaar zijn.
 • De laadpaal is publiek toegankelijk en bruikbaar voor derden
 • De laadpaal moet uitgerust zijn met een slimme sturing of een energiebeheersysteem.
 • De laadpaal in kwestie moet een vast laadstation zijn. Enkel laadsystemen die permanent in de grond of aan de muur zijn bevestigd komen voor aanmerking tot dit fiscaal voordeel. Alle andere laadsystemen van het type ‘laadkabels’ zijn uitgesloten van het fiscaal voordeel.
 • De gebruikers van de laadpaal moeten kunnen geïnformeerd worden over de status en het laadvermogen.

 

Bovendien moet de FOD financiën niet meer verwittigd worden zoals in 2022 werd beslist, dit werd opgeschort in 2023.

 

Welke documenten zijn verplicht bij de aangifte van mijn laadpaal?

De belastingplichtige moet volgende documenten ter beschikking houden:

 1. De factuur van de plaatsing van het laadstation inclusief een vermelding van het adres waar de installatie is doorgegaan.
 2. Het betalingsbewijs van de laadpaal en installatiekosten.
 3. Bijkomende bewijsstukken die toelating geven tot vaststelling dat het hier gaat om een intelligent laadstation dat op groene stroom is aangesloten
 4. Het keuringscertificaat, het toestel moet gekeurd zijn door een erkende keuringsinstantie.

Download ons e-book.

  Download

  ons e-book.

   Top
  • › Offerte / Testrit aanvragen.