BMW GROUP gebruikt vanaf 2024 duurzaam geproduceerde aluminium wielen.

BMW GROUP gebruikt vanaf 2024 duurzaam geproduceerde aluminium wielen.

De BMW Group breidt zijn activiteiten op het gebied van duurzaamheid uit en zal vanaf 2024 voor zijn merken BMW en MINI gegoten aluminium wielen gebruiken die met 100 procent groene stroom zijn geproduceerd. Voor de BMW Group is dit een nieuwe stap op weg naar haar doel om de meest duurzame productieketen in de auto-industrie te creëren. De overgang geldt met name voor de energie-intensieve elektrolyse die wordt gebruikt bij de productie van aluminium en voor het wielgietproces. Hiervoor zijn overeenkomstige afspraken gemaakt met alle toeleveranciers van BMW Group.

Tot nu toe waren wielen verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van de CO2-uitstoot in de productieketen. Door over te stappen op een duurzamere productie op basis van groene stroom zal deze uitstoot met meer dan de helft afnemen. De BMW Group koopt ongeveer 10 miljoen lichtmetalen wielen per jaar in; 95 procent daarvan is gemaakt van gegoten aluminium.

 

 

CO2-besparingen tot 500.000 ton per jaar

Door onafhankelijke audits kan de BMW Group ervoor zorgen dat de gecontracteerde producenten bewust en duurzaam met aluminium omgaan, waardoor tot 500.000 ton CO2 per jaar kan worden bespaard. “Groene stroom is een van de grootste hefbomen om de CO2-uitstoot in onze productieketen te verminderen. We hebben al meer dan 400 contracten gesloten met onze leveranciers, waaronder leveranciers van wielen en aluminium, waarin we hen verplichten groene stroom te gebruiken”, zegt Joachim Post, lid van de Raad Van Bestuur van BMW AG verantwoordelijk voor Purchasing and Supplier Network.

Aluminium heeft goede recyclingeigenschappen, waardoor het gemakkelijker is om oude wielen om te smelten als onderdeel van de circulaire economie. Hierdoor is er geen energie-intensieve elektrolyse nodig om de primaire grondstof te produceren. Tegelijkertijd moet ook de secundaire grondstof voldoen aan de premium eisen van de BMW Group op het gebied van kwaliteit, design, veiligheid en mechanische eigenschappen.

 

 

MINI pioniert in het gebruik van duurzame gegoten lichtmetalen velgen

MINI wordt een pionier op dit gebied in 2023, wanneer het in de nieuwe generatie van de MINI Countryman lichtmetalen gegoten wielen van 70 procent secundair aluminium gaat gebruiken. De combinatie van 100 procent groene stroom voor de productie en 70 procent secundaire grondstoffen kan de CO2-uitstoot met wel 80 procent verminderen in vergelijking met conventionele productieprocessen.

 

 

Certificering door Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

De BMW Group is al vele jaren actief betrokken bij internationale initiatieven die gericht zijn op standaardisering van de grondstofwinning. Daartoe behoort het Aluminium Stewardship Initiative (ASI), een internationale non-profitorganisatie die wordt gesteund door milieu- en industriële organisaties, NGO’s, aluminiumproducenten en -verwerkende bedrijven. De BMW Group is verheugd over het feit dat veel van zijn leveranciers van aluminium wielen zich reeds bij ASI hebben aangesloten en op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandbrenging van een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde aluminium waardeketen.

ASI heeft de lichtmetaalgieterij van BMW Group Plant Landshut al in december 2019 gecertificeerd voor zijn duurzame gebruik van aluminium, waarmee wordt bevestigd dat de organisatie bewust en verantwoord met aluminium omgaat.

 

 

Systematische uitvoering van duurzaamheidsdoelstellingen

De overstap naar 100 procent groene stroom voor de productie van wielen van gegoten aluminium is een volgende stap op weg naar vermindering van de CO2-uitstoot in het leveranciersnetwerk van BMW Group. Het doel is om de uitstoot in de hele productieketen tegen 2030 met 20 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Het systematisch verhogen van het percentage secundair aluminium via dit proces levert een verdere bijdrage aan duurzaamheid, in lijn met de principes van de circulaire economie die de BMW Group nastreeft.

Sinds 2021 betrekt de BMW Group aluminium uit de Verenigde Arabische Emiraten dat uitsluitend wordt gewonnen uit elektriciteit die wordt opgewekt met zonne-energie. Het aluminium geproceerd in Dubai wordt verwerkt in de lichtmetaalgieterij van BMW Group Plant Landshut, waar het wordt gebruikt voor de productie van carrosserie- en aandrijflijnonderdelen. De 43.000 ton aluminium uit zonne-energie die op deze manier wordt gewonnen, voorziet in bijna de helft van de jaarlijkse behoefte van de lichtmetaalgieterij in Landshut.

      Top
    • › Offerte / Testrit aanvragen.